Publication
Title
Actualia inzake de bewijsvoering : de overlegging van stukken en het deskundigenonderzoek
Author
Language
Dutch
Source (book)
CBR jaarboek 2006-2007
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2007
ISBN
978-90-5095-710-6
Volume/pages
p. 459-406
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference