Title
Actualia inzake de bewijsvoering : de overlegging van stukken en het deskundigenonderzoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Intersentia, [*]
Subject
Law
Source (book)
CBR jaarboek 2006-2007
ISBN - Hoofdstuk
978-90-5095-710-6
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle