Publication
Title
De wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijkk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
1782-3463
Volume/pages
15 (2007-2008) , p. 594-608
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 24.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference