Title
De wet van 15 mei 2007 tot wijziging van het Gerechtelijkk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
[*]
Subject
Law
vabb
c:vabb:289621
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle