Publication
Title
Gerechtsverslaggeving : de vrijheid van meningsuiting en het recht op een eerlijk proces in een gespannen verhouding
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Proces en bewijs
Publication
1995
Volume/pages
(1995), p. 167-180
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference