Publication
Title
Het Hof van Cassatie en de directe werking van het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind", noot onder Cass. 11 maart 1994
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : 1994
ISSN
1372-4665
Volume/pages
(1994) , p. 337-340
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 24.02.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference