Publication
Title
Collectieve rechten : een stap vooruit of een stap achteruit?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Belgen over mensenrechten : Een bijdrage tot de Wereldconferentie Mensenrechten te Wenen 14-25 juni 1993
Publication
Brussel : Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, 1993
Volume/pages
p. 43-48
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.02.2011
Last edited 12.09.2013
To cite this reference