Publication
Title
Overzicht en evaluatie van verschillende kasstroomdefinities in het kader van de beoordeling van investeringsprojecten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cijfermatig bekeken...: liber amicorum Michel Willems / Ceuster, de, Marc [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch, 1995
Volume/pages
p. 131-152
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference