Publication
Title
Romeinse 'paedagogi' tussen minachting en waardering : een voorbeeld van "differential equations"
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1947 - 1959
Publication
Brussel : 2004
ISSN
0774-2959
Volume/pages
58 (2004) , p. 161-180
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.02.2011
Last edited 25.05.2022