Publication
Title
Het Pantheon van de Romeinse ridderofficier (30 v.C. - 268 n.C.) : onderzoek naar de godsdienstigheid van een sociale klasse
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kleio : tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur. - Leuven
Publication
Leuven : 1997
ISSN
2033-074X
Volume/pages
26 :2 (1997) , p. 60-75
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 28.02.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference