Publication
Title
Gemcitabine en radiotherapie : een potentieel aantrekkelijke combinatie
Author
Abstract
De combinatie gemcitabine en radiotherapie lijkteen veelbelovende combinatietherapie. Een grote hoeveelheid experimentele gegevens toont aan dat gemcitabine een belangrijke radiosensitiser is in vitro en in vivo. Verschillende mechanismen zijn verantwoordelijk voor het radiosensitiserend effect. De klinische toepassing van deze combinatie dient met de nodige voorzichtigheid te worden geïmplementeerd door een toegenomen toxiciteit ter hoogte van de omgevende normale weefsels. Dit overzichtsartikel bespreekt de preklinische gegevens over het radiosensitiserend effect van gemcitabine en de klinische studies die zijn uitgevoerd met de combinatie gemcitabine/radiotherapie, alsook het onderzoek van deze combinatie met moleculaire doelgerichte behandelingen.
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor oncologie. - Amsterdam, 2004, currens
Publication
Amsterdam : 2011
ISSN
1572-1604
Volume/pages
8 :1 (2011) , p. 11-21
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference