Publication
Title
Het moment van opeisbaarheid bij afstand van de beschermingsvergoeding van beschermde werknemers : noot onder Arbh. Antwerpen 14 december 2009
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
74:25(2010/2011), p. 1062-1065
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.03.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference