Publication
Title
Twee prijsvragen, twee strategieën. Jan Frans Willems, Prudens Van Duyse en het Brusselse genootschap Concordia (1818-1830)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Naties in een spanningsveld: tegenstrijdige bewegingen in de identiteitsvorming in negentiende-eeuws Vlaanderen en Nederland. - Hilversum, 2010
Publication
Hilversum : Verloren, 2010
ISBN
978-90-8704-152-6
Volume/pages
p. 79-95
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.03.2011
Last edited 11.09.2014
To cite this reference