Publication
Title
Goede boeken in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 1815-1830 : de verspreiding van het katholieke gedachtegoed door de firma Hanicq te Mechelen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
0777-5067
Volume/pages
86(2008), p. 151-167
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 07.03.2011
Last edited 21.10.2014
To cite this reference