Publication
Title
Ples knihy aneb Kterak bál básníků ovládl nizozemský literární svět
Author
Language
English
Source (journal)
Plav měsíčník pro světovou literaturu
Publication
2007
Volume/pages
(2007) , p. 7-9
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference