Publication
Title
Toneel als trede op de maatschappelijke ladder. Recensie van Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650) van Anne-Laure Van Bruaene
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Boekmancahier : kwartaaltijdschrift voor kunst, onderzoek en beleid / Boekmanstichting [Amsterdam] - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2008
ISSN
0925-0239
Volume/pages
76 (2008) , p. 110-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference