Publication
Title
Over de nationale portee van literatuuropvattingen. Recensie van De weifelende ezel. Over Vlaamse identiteit en Nederlandse poëzie 1893-1925 van Joris Janssens
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Boekmancahier : kwartaaltijdschrift voor kunst, onderzoek en beleid / Boekmanstichting [Amsterdam] - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2007
ISSN
0925-0239
Volume/pages
72(2007), p. 110-111
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.03.2011
Last edited 19.07.2013
To cite this reference