Publication
Title
Een protestants-christelijke geschiedenis onthuld? Recensie van De geschiedenis aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw van G.J. Schutte (red.)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Spiegel der letteren. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
0038-7479
Volume/pages
51 :1 (2009) , p. 101-103
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference