Publication
Title
Alle boeken die er geschreven zijn en Onbehagen in de schriftcultuur: Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw van Adriaan van der Weel
Author
Language
Dutch
Source (journal)
De gulden passer / Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2007
ISSN
0777-5067
Volume/pages
85(2007), p. 206-207
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.03.2011
Last edited 19.07.2013
To cite this reference