Publication
Title
Vrij verkeer van personen en het recht op sociale uitkeringen : de Europese burger als Paard van Troje
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor Europees recht. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2004
ISSN
1382-4120
Volume/pages
(2004) , p. 321-325
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2011
Last edited 25.05.2022