Publication
Title
Tussen activisme en ongehoorzaamheid : het Europees Hof van Justitie op de grenzen van de rechtspleging
Author
Language
Dutch
Source (book)
De ongehoorzame rechter : rechters versus andere rechters, de wetgever, de bevolking en het Europees recht / Buruma, Ybo [edit.]; et al.
Publication
Deventer : Kluwer , 2006
ISBN
9789013034073
Volume/pages
p. 207-235
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 07.03.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference