Publication
Title
Lettres persanes 5. De Belgische Grondwet, een model voor Europa? Over natie en identiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor rechtsfilosofie en rechtstheorie / Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht [Nederland] - Zwolle, 1979 - 2006
Publication
Zwolle : 2005
ISSN
0168-9088
Volume/pages
2(2005), p. 202-208
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 08.03.2011
Last edited 08.03.2011