Title
Het Arbitragehof oordeelt dat enkel de journalist aansprakelijk is voor zijn geschriften" (noot onder Arbitragehof, n° 47/2006 du 22 maart 2006)Het Arbitragehof oordeelt dat enkel de journalist aansprakelijk is voor zijn geschriften" (noot onder Arbitragehof, n° 47/2006 du 22 maart 2006)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Government and Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel,
Subject
Law
Source (journal)
Auteurs & media. - Brussel
Volume/pages
(2006), p. 291-295
ISSN
1370-6039
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)