Publication
Title
Begeleidend onderzoek betreffende de PGB-experimenten : een vergelijkende landenstudie: deelrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UA, Onderzoeksgroep Welzijn en de Verzorgingsstaat , 2008
Volume/pages
69 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference