Publication
Title
Betere taalvaardigheid door intensieve begeleiding? Een effectonderzoek van het begeleidingstraject 'Rand- en Taalgrensgemeenten in de brede rand rond Brussel'. Eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Universiteit Antwerpen , 2011
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference