Publication
Title
Invoering van de gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid in de lokale besturen: een eerste evaluatie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 1995
Volume/pages
85 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference