Publication
Title
Detgerminanten van burgerschapsvorming bij jongeren : een internationaal vergelijkend onderzoek naar kiesintenties bij 14-jarigen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pedagogische studiën: tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde
Publication
2007
Volume/pages
4 (2007) , p. 259-276
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 15.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference