Publication
Title
Een open klasklimaat als 'blikopener' : onderzoek naar Dewey's theorie over democratische scholen op bais van de IEA CES data
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems. - Gent, 2007
Publication
Gent : Academia Press , 2008
ISBN
978-90-382-1197-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference