Publication
Title
Een open klasklimaat als 'blikopener' : onderzoek naar Dewey's theorie over democratische scholen op bais van de IEA CES data
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems. - Gent, 2007
Publication
Gent : Academia Press, 2008
ISBN
978-90-382-1197-8
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Tussen taal, spelling en onderwijs : essays bij het emeritaat van Frans Daems
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.03.2011
Last edited 02.12.2017
To cite this reference