Publication
Title
De grootstad als uitdaging voor gelijke onderwijskansen : de eigen impact van grootstedelijkheid op de schoolse vertraging van leerlingen in het gewoon secundair onderwijs in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studiedag Vlaams Forum voor Onderwijsonderzoek, Leuven, 22 november 2007
Publication
Leuven : 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 15.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference