Publication
Title
Euripides, Bacchanten, Iphigeneia in Aulis, Alcestis, De kinderen van Heracles. Vertaald en ingeleid door Willy Courteaux en Bart Claes
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2004
ISSN
1780-7514
Volume/pages
81:5(2004), p. 368
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
External links
Record
Identification
Creation 16.03.2011
Last edited 25.04.2017