Publication
Title
E. Steyaert, K. Vandendriessche, Claviculae 3, Claviculae 4, Basisgrammatica, Basisvocabularium
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2003
ISSN
1780-7514
Volume/pages
80 :4 (2003) , p. 291-294
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2011
Last edited 25.05.2022