Publication
Title
Plato, Verzameld werk. Nieuwe, geheel herziene vertaling van Xaveer de Win, bewerkt door Jef Ector, e.a.
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2002
ISSN
1780-7514
Volume/pages
79:3(2002), p. 200-202
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 16.03.2011
Last edited 06.03.2018