Publication
Title
B. Bernaert, D. De Queecker, e.a., Thalassa
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 2000
ISSN
1780-7514
Volume/pages
77:4(2000), p. 289-291
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 16.03.2011
Last edited 06.03.2018