Publication
Title
Dwarslijnen tussen stedelijk onderwijs- en cultuurbeleid : versterking van de stedelijke functie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Schoolbeleid en stadsbeleid : aanzetten tot een geopedagogiek / Mahieu, Paul. - Mechelen, 2005
Source (series)
School en samenleving. - Mechelen, 2002 - 2011; 9
Publication
Mechelen : Wolters-Plantyn , 2005
ISBN
90-301-8456-6
90-301-8735-2
Volume/pages
p. 97
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference