Publication
Title
Getackeld door de media : een studie naar de media als agenda-setter in de zaak Ye
Author
Language
Dutch
Source (book)
Wedijver in een internationale arena : sport, bestuur & macht / Scheerder, J. [edit.]; et al.
Publication
Gent : Academia , 2009
ISBN
978-90-382-1479-5
Volume/pages
p. 21-50
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2011
Last edited 12.10.2020
To cite this reference