Publication
Title
Taal- en formuleringsproblemen in de regelgeving: de taalopmerkingen in de adviezen van de Raad van State
Author
Language
Dutch
Source (series)
Tijdschrift voor wetgeving ; 1
Publication
Brugge : Die Keure , 2003
ISBN
90-5958-129-6
Volume/pages
461 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Project info
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 17.03.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference