Publication
Title
Taaladvies bij wetgevende teksten : de rol van de Raad van State
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
Gent : 1998
Volume/pages
p. 131-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identifier
Creation 17.03.2011
Last edited 22.08.2023
To cite this reference