Publication
Title
Taaladvies bij wetgevende teksten : de rol van de Raad van State
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handelingen der Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
Gent : 1998
Volume/pages
p. 131-157
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 17.03.2011
Last edited 11.09.2013