Title
Burgerlijke aansprakelijkheidBurgerlijke aansprakelijkheid
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Algemeen juridisch tijdschrift
Volume/pages
7(2000-2001):21, p. 507-509
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)