Publication
Title
Foltering als misdrijf in het Belgisch strafrecht : bevestiging en afwijking van de internationaalrechtelijke principes (noot onder Cass. 4 februari 2009)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2010
ISSN
1782-3463
Volume/pages
73:27(2009-2010), p. 1126-1129
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 21.03.2011
Last edited 12.01.2018
To cite this reference