Publication
Title
(Hoe) het proces van schoolzelfevaluaties bevorderen en evalueren? Beleidvoerend vermogen als richtinggevend kader
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handboek beleidvoerend vermogen / Coen, de, Daniël. - Brussel, 2009
Source (series)
Beleid voeren in het onderwijs. - Brussel;
Publication
Brussel : Politeia , 2011
ISBN
978-2-509-00379-9
Volume/pages
p. 1-18
Note
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 21.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference