Publication
Title
Hans Wilbrink: Amplexio Dei - de Omarming God: vergelijkend onderzoek van de mysticologische en sociologische profielen van Hildegard van Bingen en Hadewijch van Brabant
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Publication
Antwerpen : Ruusbroecgenootschap, 2009
ISSN
0774-2827 [print]
1783-1652 [online]
Volume/pages
80:1(2009), p. 66-69
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
External links
Record
Identification
Creation 21.03.2011
Last edited 18.07.2013