Publication
Title
Hoe verschillen opvattingen over wat 'fair' is tussen economen en niet-economen?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Maandschrift economie : tijdschrift voor algemeen- en sociaal-economische vraagstukken. - Tilburg, 1935 - 2003
Publication
Tilburg : 1995
ISSN
0013-0486
Volume/pages
59:2(1995), p. 156-175
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference