Publication
Title
Nieuwe denkkaders vesus oude gewoonten : innovatie in de industrie en in de creatieve sector
Author
Language
Dutch
Source (book)
De verbeelding (opnieuw) aan de macht: over creativiteit en innovatie in de culturele sector. - Tielt, 2010
Publication
Leuven : Lannoo Campus, 2010
ISBN
978-90-209-9131-4
Volume/pages
p. 13-40
IR - Boek naar hoofdstuk
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.03.2011
Last edited 11.12.2015
To cite this reference