Publication
Title
Het effect van opleidingsniveau op tempo en kwantum van rangspecifieke vruchtbaarheid in België : 1960-2000
Author
Language
Dutch
Source (book)
Leven in de lage landen : historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland / Matthijs, K. [edit.]; et al.
Publication
Leuven : Acco , 2010
ISBN
9789033480621
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference