Publication
Title
Is de vrijgevochten schoonheid een hond die in zijn eigen staart bijt? Over de scheiding van het goede, het ware en het schone in de moderne literatuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
Over literatuur en filosofie: grensgevallen en gevallen grenzen / Duhamel, Roland [edit.]
Publication
Leuven : Garant , 1995
Volume/pages
p. 40-50
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference