Publication
Title
De basiscompetenties van de beginnende leerkracht in het secundair onderwijs in kaart gebracht
Author
Language
Dutch
Source (book)
Proceedings Congres Vereniging Lerarenopleidiers Vlaanderen (VELOV), 2-3 februari, Gent, Belgium
Publication
Gent : 2009
Volume/pages
p. 82
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 25.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference