Publication
Title
Jouke Turpijn, mannen van gezag : de uitvinding van de Tweede Kamer, 1848-1888
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2010
Volume/pages
125(2010), p. 102-103
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 29.03.2011
Last edited 23.12.2015
To cite this reference