Publication
Title
Benedictus' XVI encycliek Caritas in veritate over de globalisering : een confrontatie met Bernard Lietaers economische visie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tussen moraal en winstmaximalisering : ethische en deontologische uitdagingen voor het 21ste-eeuws kapitalisme. - Kapellen, 2009
Source (series)
Jaarboek van het Verbond der Vlaamse Academici. - Kapellen, 2008 - 2012; 2009
Publication
Kapellen : Pelckmans , 2009
ISBN
978-90-289-5628-5
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference