Publication
Title
Hoe uitvoering werd gegeven aan het sociaal luik van het globaal plan?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Praktische gids bestuurders NV en vademecum voor de BVBA
Publication
1994
Volume/pages
(1994.04.22)
Note
nrs. 460.2-460.7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference