Publication
Title
Een geconstrueerd denken : over religie en architecturale metaforen in Vlaanderen (1918-1940)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : 2008
ISSN
0774-3254
Volume/pages
61(2008), p. 269-292
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 31.03.2011
Last edited 21.10.2014
To cite this reference