Publication
Title
Een geconstrueerd denken : over religie en architecturale metaforen in Vlaanderen (1918-1940)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen / Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis. - Brussel, 1960, currens
Publication
Brussel : Koninklijke Zuidnederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis , 2008
ISSN
0774-3254
Volume/pages
61 (2008) , p. 269-292
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 31.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference