Publication
Title
Kabouter Plop versus Kabouter Karel : het gebruik van bekende en onbekende spokes characters voor de promotie van gezonde en ongezonde voeding bij kinderen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Etmaal van de Communicatiewetenschap, 12 en 13 februari 2009, Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2009
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 31.03.2011
Last edited 07.10.2022
To cite this reference