Publication
Title
De ijking van een religieuze modernisering : ethiek en esthetiek in de Vlaams-Katholieke Kunstenaarsvereniging De Pelgrim (1924-1931)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Trajecta: tijdschrift voor de geschiedenis van het katholiek leven in de Nederlanden. - Nijmegen
Publication
Nijmegen : 2001
ISSN
0778-8304
Volume/pages
10:1(2001), p. 38-61
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 31.03.2011
Last edited 10.07.2013
To cite this reference